1. Liderlik etme anlarımızda, geçmişte ve şimdi sıklıkla kendini tekrar eden davranış modellerimizi eğitimcilerimizin yardımıyla haritalandırarak insan ilişkilerinde seçtiğimiz olumlu ve olumsuz etkileşim kalıplarını titiz ve doğru bir şekilde yazıya döküyoruz.
  2. Liderlik etme anlarında kullandığımız olumlu ve olumsuz etkileşim kalıplarımızı bir psikoterapi yönteminin adapte edilmesi ile oluşturduğumuz “Liderin Dansı” isimli çalışma yardımı ile tespit ederek, liderlik anlarında yaşadığımız psikolojik ve davranışsal süreçlerimizi görüyoruz.
  3. Yazıya dökülmüş anlatımlar üzerinde sistematik bir şekilde değerlendirme yaparak, güvenli bir ortamda “hedef problem süreçlerimizi” tespit ediyoruz.
  4. Tespit ettiğimiz problemli süreçleri yine eğitimcilerimizin yardımı ile belli liderlik vasıfları kullanarak gelişim hedefleyen bireysel “Liderlik Planı” çıkararak eğitimi tamamlıyoruz.