Cognitive Analytic Leadership

Kognitif Analitik Liderlik:

Liderlik becerisi, yüksek mertebelerde çalışmaktan, günlük hayatta karşımıza çıkan küçük detaylara müdahale etmeye kadar hayatımızın her alanında kendini gösterebilen bir beceridir.  Bir orkestra şefi, bir kurum yöneticisi, bir ekip lideri veya bir futbol oyuncusu aynı liderlik becerilerini kullanarak görevlerini yerine getirirler.  Küçük ya da büyük bir grubun parçası olmak bu durumu değiştirmez.  Nerede olduğumuza ve ne yaptığımıza bakmaksızın ortak noktamız; resmi veya resmi olmayan görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken mutlaka aktif olarak diğer insanlarla ilişkilerimizi organize etmek durumunda kalmamızdır.  Bunun yaparken bazen etrafımızdakilere yol gösterir liderlik ederiz, bazen de bize gösterilen yolu takip etmeyi seçeriz.

Nasıl liderlik edeceğimiz ve gerektiğinde nasıl takip eden konumuna geçeceğimiz konusunda her zaman seçim hakkına sahibiz.  Bu sebeple diğer insanlarla daha verimli ve işbirliği içerisinde çalışmayı hedeflerken liderliğin psikolojisine “Kognitif Analitik” bir yöntem ile bakıyoruz.  Bu yöntemde:

  1. Liderlik etme anlarımızda, geçmişte ve şimdi sıklıkla kendini tekrar eden davranış modellerimizi eğitimcilerimizin yardımıyla haritalandırarak insan ilişkilerinde seçtiğimiz olumlu ve olumsuz etkileşim kalıplarını titiz ve doğru bir şekilde yazıya döküyoruz.
  2. Liderlik etme anlarında kullandığımız olumlu ve olumsuz etkileşim kalıplarımızı bir psikoterapi yönteminin adapte edilmesi ile oluşturduğumuz “Liderin Dansı” isimli çalışma yardımı ile tespit ederek, liderlik anlarında yaşadığımız psikolojik ve davranışsal süreçlerimizi görüyoruz.
  3. Yazıya dökülmüş anlatımlar üzerinde sistematik bir şekilde değerlendirme yaparak, güvenli bir ortamda “hedef problem süreçlerimizi” tespit ediyoruz.
  4. Tespit ettiğimiz problemli süreçleri yine eğitimcilerimizin yardımı ile belli liderlik vasıfları kullanarak gelişim hedefleyen bireysel “Liderlik Planı” çıkararak eğitimi tamamlıyoruz.

Kognitif Analitik yöntem bütün liderlik eğitimlerimizde, özel danışmanlık, yönetici koçluğu ve grup koçluğu hizmetlerimizde temel olarak kullanılmaktadır.  Bireysel çalışmalarda izlediğimiz temel programa aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Özel Danışmanlık

Yönetici Koçluğu