1. POTANSİYEL: Liderlik için Güçlü Yönler ve Yetkinlikler
  2. PERFORMANSI ZORLAŞTIRAN ÖZELLİKLER: Kişilikten Kaynaklı Performans Riskleri ve Engelleri
  3. DEĞERLER: Liderlik Rolleri için Temel Değerler ve Motivasyon Araçları