Hogan and Leadership Skills

Hogan Liderlik Modeli, karakter tahlili yapan diğer liderlik modellerinden farklı olarak bireyin dışarıdan nasıl algılandığına üç farklı açıdan bakar:

  1. POTANSİYEL: Liderlik için Güçlü Yönler ve Yetkinlikler
  2. PERFORMANSI ZORLAŞTIRAN ÖZELLİKLER: Kişilikten Kaynaklı Performans Riskleri ve Engelleri
  3. DEĞERLER: Liderlik Rolleri için Temel Değerler ve Motivasyon Araçları

Türkiye Liderlik Akademisi olarak Hogan Liderlik Envanterlerini, bireyin ve parçası olduğu kurumun gelişimine yaptığı son derece olumlu katkılardan dolayı bireysel ve kurumsal çalışmalarımızda kullanmaktayız.