Kendi yeteneklerimi nasıl yönetirim?

Kendi yeteneklerimi nasıl yönetirim?

Yetenek bir kişinin sürekli yaşadığı duygu, düşünce ve davranışları üretici bir şekilde hayatının her alanına uygulayabilmesi ise (1), öncelikli olarak kendini tekrar eden pozitif ve negatif hallerimizi belirlemeliyiz.  Kendimize dürüst olarak, davranışlarımıza, zayıf ve güçlü taraflarımıza kritik yaparak bakabilmeliyiz.  Bu iç gözlem işlemi kişiyi sürekli ve eksiksiz bir şekilde kendini tahlil etmeye ve dolayısıyla en yapıcı sonuçlara ulaşmaya yönlendirecektir.(2)  Bu beceri de bana göre başlı başına bir yetenektir.  İç gözlem yapmayı alışkanlık haline getirmiş bir birey, her şeyden önce duygularını analiz etme ihtiyacı hissedecektir.  Bu aşamada, duygusal zekânın temel taşlarını oluşturan aşağıdaki adımların takibini öneriyorum. (3)

 

Duyguları Saptama:

Her hangi bir zamanda içinde bulunduğunuz duygusal vaziyetinizin ne olduğunu çabuk bir şekilde saptamak.

 

Duyguları Anlama:

Saptanılan duygunun kökenine inebilme ve objektif bir şekilde içinde bulunan duygunun nedenini değerlendirebilmek.

 

Duyguları Kabullenme:

Karşınıza çıkan ve içinizde var olduğunun farkına vardığınız duyguları iyi ve kötü haliyle olduğunu gibi kabul etme, bu duyguları bastırma veya inkâr etme yoluna gitmeme.

 

Duyguları Sahiplenme:

Duyguların size ait olduğunu anlayıp kabullendikten sonra onları uygun bir şekilde ifade edebilme yeteneği.

 

Duygularının öncelikli olarak kendine ait olduğunu kabul edebilen kişi, karşındakini suçlamadan, içinde bulunduğu durum ile ilgili sorumluluk alarak olaylar karşısında daha sakin ve tutarlı davranabilecek, negatif düşünce ve hareketlerini yapıcı hale getirerek, yeteneklerini üretici bir şekilde hayatının her alanında kullanabilecektir.  Bu noktada insan, “bireysel farkındalık” ve bundan doğan “özgüven” yetilerini geliştirir ve sağlamlaştırır.

Bahar Mouland

 

Kaynaklar:

(1)   Buckingham, Marcus and Richard M. Vosburgh. “The 21st Century Human Resources
Function: It’s the Talent, Stupid!” Human Resource Planning 24, no. 4 (2001): 17-23.

(2)   The Adversity Paradox (2009), Barry Griswell & Bob Jennings

(3)   Emotional Intelligence and Workplace Issues (2007),  Jeff Feldman & Karl Mulle