1. Bulunulan yer ile ulaşmak istenilen yerin tespiti
  2. Hedeflere ulaşabilmek için iç ve dış kaynakların belirlenmesi
  3. Kaynakların stratejik kullanımının planlanması
  4. Atılan adımlar ve ulaşılan hedeflerin kayıt edilmesi
  5. Potansiyelinin farkına varma ve aynı yola devam etmek için motivasyon kaynağı yaratma
  1. Becerilerimizi sürekli geliştirmek ve onlara bakım yapmak
  2. Dış dünyadaki değişimler ve karşılaşacağımız zorluklar ile başa çıkmamızı kolaylaştırmak
  3. Bireysel kariyer planlama yaparak; koşullara ayak uydurmaya çalışmak yerine koşullara hazırlıklı olmamızı sağlayacak teknik ve psikolojik donanımı kazanmak
  4. Sahip olduğumuz iç ve dış kaynaklardan en verimli şekilde nasıl yararlanılacağını öğrenmek
  5. Kariyerimizi ciddiye aldığımızı işverenlere göstermek