Professional Development

Türkiye Liderlik Akademisi için Profesyonel Gelişim;

“mesleki, akademik ve zaman zaman sosyal deneyimlerimiz sırasında kullandığımız beceri ve yetkinliklerimizi sürekli olarak geliştirme gözü ile kendimize bakmak ve hedeflerimize ulaşmak için bireysel plan ve programlama yapmaktır.”

İncele – Planla – Harekete Geç – Potansiyeline Ulaş” döngüsü temel alan profesyonel gelişim programımız aşağıdaki adımları bireyler için temel alır:

  1. Bulunulan yer ile ulaşmak istenilen yerin tespiti
  2. Hedeflere ulaşabilmek için iç ve dış kaynakların belirlenmesi
  3. Kaynakların stratejik kullanımının planlanması
  4. Atılan adımlar ve ulaşılan hedeflerin kayıt edilmesi
  5. Potansiyelinin farkına varma ve aynı yola devam etmek için motivasyon kaynağı yaratma

 Profesyonel Gelişim neden önemlidir?

İnternet ve diğer teknolojik değişikliklerin küresel ve bölgesel rekabeti arttırdığı bir ortamda, artık sosyal hayat yönetimi ve kariyer planlaması birbirini tamamlayan iki unsur haline gelmiş ve bireyler kendi kariyerlerini (erken başlamak koşuluyla) kendileri planlayacak konuma gelmişlerdir.  Bu anlamda insan kaynağının yüksek ve genç nüfusun çok olduğu gelişen ülkemizde bireylerin “stratejik hayat planlaması” yapmaları gerektiğini düşünüyoruz.  Profesyonel Gelişim eğitimlerimizde bunu sağlayacak bir sistem oluşturmakta ve katılımcılarımıza aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmaktayız:

  1. Becerilerimizi sürekli geliştirmek ve onlara bakım yapmak
  2. Dış dünyadaki değişimler ve karşılaşacağımız zorluklar ile başa çıkmamızı kolaylaştırmak
  3. Bireysel kariyer planlama yaparak; koşullara ayak uydurmaya çalışmak yerine koşullara hazırlıklı olmamızı sağlayacak teknik ve psikolojik donanımı kazanmak
  4. Sahip olduğumuz iç ve dış kaynaklardan en verimli şekilde nasıl yararlanılacağını öğrenmek
  5. Kariyerimizi ciddiye aldığımızı işverenlere göstermek

Diğer bütün eğitimlerimizde olduğu gibi, Profesyonel Gelişim eğitimlerini de Liderlik becerilerini temel alarak aktarmaktayız.