test

Kendini anlayan insan sorumlu davranmayı başarır. Hayatımızın her alanı ile ilgili sorumluluk almayı başardığımız zaman gerçek potansiyelimiz ve bireysel gücümüz ortaya çıkacaktır. Bunu en kalıcı şekilde yapmanın yolu duygularımızı ve dolayısıyla kendimizi tanımaktan geçer. Buradan yola çıkarak farkında olmadan yaratılan zihinsel tıkanıklar çözüldüğünde, iş ve sosyal yaşantıda, dengeli bir şekilde başarıya ulaşabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca kendini tanıyan ve anlayan, dolayısıyla kendine güvenen, farkındalık becerisini geliştirmiş, olgun ve her duruma ayak uydurabilen esnek bireylerin, çalıştıkları şirketleri de ileriye götüreceklerini savunmaktayız.

Bu program ile amacımız;

  • Kişilerin duygusal zekâlarını geliştirerek onlara kendileri ve çevreleri ile kolay yaşamayı öğretmek
  • Bireylerin duygusal farkındalık becerisini geliştirerek kendilerini doğru ve eksiksiz değerlendirmelerine yardımcı olmak ve bu sayede öz güvenin artmasını sağlamak
  • Kişilerin bireysel yönetim becerisini geliştirerek, duygusal yönetimi sağlamak, değişik durumlara adapte olabilme, insiyatif kullanma ve pozitif olabilme becerilerini geliştirmek
  • Bireylerin oluşturduğu kurumların sosyal ve kurumsal farkındalıklarını arttırmak, kurum içi sosyal yapıyı hizmete odaklı geliştirmek
  • Kurum içi çalışan ilişkilerinin daha etkili ve aktif bir şekilde yönetilmesine ve bireylerin birbirlerini geliştirmelerine yardımcı olmak, ilham kaynağı olabilen sorumluluk sahibi liderler yetiştirmek
  • Kurum içi takım çalışması ve işbirliği kavramlarının geliştirilmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak
  • Türk Kültüründe dominant olan ve kurum kültüründe hakim olan davranış modellerini incelemek ve profesyonel davranış becerilerini kuruma uyarlamak olarak belirlenmiştir.

Bireysel çalışmalarda kullanılan ana program aşağıdaki gibidir:

İnsan İlişkileri Yönetimi ve Liderlik   Geliştirme Bireysel Programı / TLA Türkiye Liderlik Akademisi 2013

İhtiyaç olunan Zaman

Kullanan Araçlar

Danışmanın Kullanacağı Beceriler

Çalışmanın Amacı

Bireyi Tanıma için Hazırlık Aşaması / 2   saat HOGAN Psikometrik Test (HPI, HDS, MVPI) Hogan Psikometric Test Uygulama ve   Değerlendirme Lisansı Danışan ile görüşmeden önce;

1. Danışanın aydınlık ve karanlık taraflarını karşı taraflarının karşı   taraftan nasıl algılandığını ölçmek

2. Danışanın   kişisel değerlerini ve motivasyon noktalarını belirlemek

1. Seans / 90 dakika Hogan Raporları ve İlişki Yönetimi Geri bildirim verme, Etkin Dinleme,   Analitik Düşünme, Dinlediğini revize ederek danışana yeniden aktarma,   Haritalama, Ortak çalışarak yaşananları formüle etme ve danışanın bulunduğu   yeri tekrar gözden geçirme 1. Hogan Raporlarını danışan ile   birlikte değerlendirme

2. Danışanın dış dünyada yaratabileceği potansiyel algı üzerinde   araştırma yapmaya başlama

3. Danışanın kendisi ile ilgili yaratabileceği risk faktörlerini objektif olarak görmesini sağlama

4. İlişkisel düşünce becerisini kazandırmaya başlama: Örn; geçmiş ile   şimdi arasında bağlantı kurabilme, büyük resimdeki detayları görebilme,   duygular arasındaki bağlantıları belirleyebilme

2. Seans / 90 dakika CAT (Kognitif Analitik Terapi) Etkin Dinleme, Analitik Düşünebilme,   Dinlediğini revize ederek danışana yeniden aktarma, Etkin iletişime geçme,  Danışan ile işbirliği ilişkisine girerek Koçluk ve Danışmanlık yapma,   İlişkisel Düşünerek duygusal haritalama yapma, CAT uygulama yetkinliği 1. Danışana ait; danışan ile birlikte   objektif olarak hazırlanan “Hedeflenen Problem Süreçleri”ni   belirleme

2.   Birlikte yapılacak olan çalışmanın planlaması üzerinde karar verme

3. Seans / 90 dakika NLP (Neuro Linguistic Programming) Koçluk yapma, Problem Çözme, Yaratıcı  Düşünme, Rehberlik Etme, Motive Etme, Empati Kurma, Danışanın duygusal   çarklarını tanıması ve revize etmesi için kendisine önderlik etme ve yol   gösterme, NLP Practioner yetkinliğini kullanma 1. Danışanın şu anda bulunduğu yeri ve   gerçekte olmak istediği yeri belirlemesine yardımcı olma

2. Danışanın olmak istediği yeri tanımlaması ve pozitif vizyon   geliştirmesini sağlama

3. Bu   vizyonun daha önce belirlenmiş danışana ait “hedef problem prosedürleri” ile olan bağlantısını belirleme ve bu görüşü   geliştirmesine yardımcı olma

4. Bireye   pozitif vizyona ihtiyaç duyduğunda nasıl geçiş yapabileceğini gösterme; bu   sayede şefkatli ve meraklı gözlemci olma becerisini kazandırma

4. seans / 90 dakika İlişki Yönetimi, Hogan Raporları, CAT   haritaları Planlama, Stratejik Düşünme, Zaman   Yönetimi, Koçluk ve Danışmanlık sağlama, mentörlük etme, Araştırma ve  Bireysel Liderlik, CAT uygulama yetkinliğini kullanma Danışmanlık programının planlandığı şekilde   toparlama ve kapanış